Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, do ogromnego potencjału wychowawczego modelarstwa. Wydaje się oczywiste, że modelarstwo jest bardzo efektywnym sposobem na politechnizację młodzieży. Zobaczmy czym jest politechnizacja i jakie korzyści wychowawcze w tej dziedzinie przynosi nam rozwój pasji do modelarstwa.

Politechnizacja

Czym jest politechnizacja? Słownik języka polskiego PWM online podaje:

politechnizacja «popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy technicznej»”.

Szerzej wyjaśnia ten termin słownik wyrazów obcych W. Kopalińskiego:

„politechnizacja nauczania – uwzględnienie w programach szkół przedmiotów i metod kształcących umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami i zrozumienie zasadniczych procesów produkcyjnych. Etym. – gr. polýtechnos 'biegły w wielu sztukach; kunsztowny’; zob. poli-; techno-.”

modelarstwo

Modelarstwo plastikowe jako narzędzie politechnizacji

Modelarstwo plastikowe to rodzaj modelarstwa redukcyjnego, to znaczy odwzorowującego wygląd obiektu w zmniejszonych czyli zredukowanych wymiarach. Jest ono narzędziem politechnizacji na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to umiejętności potrzebne do samego wykonania modelu, wycięcie części, obróbka, dopasowanie i sklejenie. Dalej prace wykończeniowe, malowanie i nakładanie kalkomanii. Niezbędnym wymogiem do pomyślnego ukończenia modelu jest umiejętność zrozumienia etapów montażu i efektywne ich przeprowadzenie. Niezbędne są też umiejętności posługiwania się narzędziami modelarskimi, znajomość technologii obróbki i klejenia plastiku.
Druga płaszczyzną jest wzbudzanie zainteresowania techniką, która jest odwzorowana w modelu: lotnictwem, pojazdami i jednostkami pływającymi. Wychowanek modelarni poznaje podczas sklejania modelu konstrukcję danego obiektu i zasady jego działania. Bardzo mocną stroną modelarstwa plastikowego jest pogłębianie znajomości historii techniki i wojskowości.
W ostatnim czasie, dzięki rozwojowi technik realistycznego malowania modelu i tworzenia imitacji śladów eksploatacji maszyn modelarstwo plastikowe poszerzyło zakres działania o techniki artystyczne, stając się interdyscyplinarna dziadziną twórczości

Rola innych rodzajów modelarstwa w politechnizacji

Modelarstwo plastikowe koncentruje się na odtworzeniu repliki statycznej odwzorowywanego obiektu. Modelarstwo RC, a także modele niekierowane zajmują się funkcjonalnością obiektu. Do ich wykonania potrzebne są umiejętności z zakresu szerzej pojętej technologii, obróbka drewna, metalu, termoformowanie, elektronika i inne. Mniejsza uwaga jest poświęcana oraz skutkiem tego mniejsza korzyść wychowawcza osiągana w dziedzinie historii techniki.

Man with his old aeroplane modelsModelarstwo jako zjawisko społeczne

Pierwotnie modelarstwo, zwłaszcza redukcyjne-plastikowe, rozwinęło się w zajęcie masowe od czasów drugiej wojny światowej. Pierwotne hobby polegające na składaniu repliki samolotu z drewnianych lub później plastikowych prefabrykatów zostało spopularyzowane wśród żołnierzy jako trening w rozpoznawaniu samolotów na polu walki. Propagowano je wśród nastolatków jako przygotowanie do służby wojskowej i zapewne jako narzędzie odsiewu lepszej jakości rekruta przed poborem. Od lat pięćdziesiątych stało się popularnym hobby dla dzieci i młodzieży.
Tak też jest często postrzegane i dzisiaj. Warto jednak zauważyć, że większość sprzedaży modeli trafia do dojrzałych mężczyzn z ustabilizowana sytuacją rodzinną zawodową. Drugim interesującym czynnikiem jest bardzo prężny rozwój modelarstwa w krajach wysoko uprzemysłowionych. Absolutnym liderem jest Japonia, zarówno w dziadzinie jakości jak i woluminu sprzedaży. Wysoki poziom produkcji i/lub sprzedaży modeli obserwujemy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Korei, Tajwanie, Hong-Kongu, Stanach Zjednoczonych, Czechach, więc w krajach, które mogą się pochwalić osiągnięciami w produkcji przemysłowej i kulturze technicznej. W ciągu ostatnich 15 lat ogromy rozwój modelarstwa nastąpił w Chinach, i ma on znamiona sterowanej z determinacja polityki rządowej. Jakość chińskich modeli w ostatnich trzech-pięciu latach wzrosła w sposób dramatyczny trafiając do czołówki światowej.

Modelarstwo – Rola wychowawcza w skrócie

Podsumowując – modelarstwo jest Hobby kształcącym umiejętności przydatne w społeczeństwie wysoko uprzemysłowionym. Pomaga zainteresować techniką, wykształcić umiejętności i wyselekcjonować młodzież zdolną do podjęcia pracy i studiów w dziedzinach technicznych. Dorośli modelarze należą do grupy dobrze zarabiających specjalistów i osób wyżej wykształconych. Istnieje korelacja między poziomem kultury technicznej i produkcji przemysłowej kraju a rozpowszechnieniem modelarstwa jako hobby i rozwojem branży modelarskiej.

Zdjęcia: © Fotolia.pl